Aníron

در امتــــــــــــــــــــداد خیابان وانیلا...

Aníron

در امتــــــــــــــــــــداد خیابان وانیلا...

Aníron

+ما اینجا قوز را به شقیقه ربط می دهیم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

Sense and Sensibility

پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۲۶ ب.ظ

سرم را روی بالش می گذارم،پهلوی انگشت اشاره ام را از روی فرق سرم تا زیر چانه ام پایین می‌کشم. 

اینجا خط استواست، و امروز اول ژوئن*.

تعجبی ندارد که یک نیمکره در آتش است و نیمکره ی دیگر دارد کم کم به خواب زمستانی می رود..*۱ ژوئن در نیم‌کرهٔ شمالی آغازگر تابستان است، و در نیم‌کرهٔ جنوبی آغازگر زمستان...

*عنوان کتابی از جین آستن .عقل و احساس

۹۶/۰۳/۱۱ موافقین ۱۱ مخالفین ۰
Faella